EGNENS SPILLEMÆND
 
  Mel: En sømand har sin enegang ---
 
  Når der i by`n skal være fest,
som kræver sang og spil,
måske er det en hædersgæst,
man gerne fejre vil ?
Eller hvis den har fødselsdag,
og bedst hvis den er rund,
hvis kirken får et andet tag,
kan også være grund.
 
  Hvem møder op og hjælper til,
at alt går efter skik
i fint humør med sang og spil,
i form af god musik ?
Det gør en flok af spillemænd,
fra egnen her omkring,
og det er billigt, hillemænd,
for det koster ingenting.
 
  De spiller til hver lejlighed,
for store som for små,
til ældre folk fordi de ved,
om dagene så grå,
og syge folk hvis dag er lang,
på byens hospital,
er glade for musik og sang,
og glemmer sorg og kval..
 
  Den lille glade spilleflok,
den har slet intet navn,
Men mottoet er rigtigt nok,
“Til glæde og til gavn”.
For det er netop hvad de vil,
de skaber lys og sjov,
med deres muntre sang og spil,
og dækker et behov.
 
  Når grundlovsfesten er forbi,
med store ord dertil,
så danses ude i det fri,
til byorkestrets spil.
Når natten langsom sniger ind,
og dagen svinder hen,
da høres i den milde vind
de glade spillemænd.
 
  Hurra for disse muntre folk,
der med musik og sang,
forærer os som glædens tolk
de sande toners klang.
Hvis hatten den går rundt til slut,
når festen er forbi,
giv rigeligt som din salut.
for det fortjener de.