SEJLTUR PÅ SUNDET
 
  Passer du roret så klarer jeg sejlet,
og da er der mandskab om bord,
kursen kan slet ikke blive forfejlet,
når vi styrer stik imod nord.
Fortet Trekroner passerer vi flot,
og videre går det fremover,
vi er på vej op til Kronborg slot,
hvor ham Holger Danske han sover.
 
  Båden er prima, og farten er fjong,
vi fløjter med på bølgernes nynnen,
om vinden kan siges på sømandsfacon,
at den kommer vistnok fra sønden.
Strandvejen slynger sig dovent afsted,
med legetøjsbiler i lange rækker.
Vi når Skovshoved og Vedbæk med,
før vi mærker at skuden den lækker.
 
  Skibet kan slet ikke tømmes for vand,
det pibler ind både foran og agter,
men folk bemærker os inde fra land,
at vi råber op og gør fagter.
Ud mod os tøffer der motorbåde,
og vi får en trosse om bord,
slukøret, trætte og drivende våde
ender sejladsen mod nord.