FORORD
 
Interessen for slægtsforskning har været stigende i den senere tid, da flere og flere har fået den tanke at fortiden har en vis betydning for dem. Men endnu bedre end tørre tal om fødsler, barnedåb og dødsfald, er naturligvis det at få kendskab til forhold og levevis, fra den periode der er tale om. Det er en af grundene til denne beretning, for jeg ved at mine børn er interesseret i høre om min barndomstid.
 
Når man påtager sig at skildre noget der ligger så langt tilbage (i dette tilfælde mere end 70 år), er det umuligt kun at støtte sig til ens egen hukommelse, for den kan være temmelig begrænset. For at være i stand til at tegne et bredere billede, er det nødvendigt at søge oplysninger andre steder fra, og det har jeg også gjort, i håbet om at de informationer jeg har fået, er nogenlunde i overensstemmelse med sandheden.
 
Min tak går til "Fanø Ugeblad" der bragte min notits i bladet for nogle måneder siden. Det bevirkede at Emma N. Jensen fra Nordby har givet mig meget materiale der har været til stor gavn for denne beretning. Emma skylder jeg også tak for mange af de billeder der findes på de kommende sider. Olav Nordgaard, ligeledes fra Nordby, har udvist stor interesse ved at sende mig billeder, udklip og bøger, der har fortalt mig meget jeg ikke før havde kendskab til.
 
Min egen familie, der har måttet døje meget "fanøsnak" i den senere tid, har også været mig behjælpelig i mange retninger, med blandt andet korrekturlæsning, kopiering og tilrettelæggelse.
 
Calgary, Alberta, Canada
Juni 1995
Poul Ludvigsen