SØNDERHONING
 
  A hår spuer dæ sku wær lieg,
o det sku wær i awten.
A wil osse gjan mej,
hwis de' kan go lidt sawte.
Blywer et i vor ejen bøj,
blywer et wal derover,
A wil ha mi kjærest mej,
for det er det a hower.
 
  Så vil we os en gjenvej go
øwer Lones towte
A wil ha stunthoser o
å så mi syndawskowte,
Maren hun wil osse mej,
mæ hind hywryd ærmer.
å mej sin silkelue o,
som så dejle warmer.
 
  A wil dåns me Met-Mari
å mæ Wolles søster,
å mæ bette Ann Sofi
så læng som A løster.
Så wil we dåns vor dåns te buns
såen te de klemmer,
o så wil wi ha wos en kaffepuns
i wor trætte lemmer.
 
  Kjestenlil, de æ så sand,
te A wil et unprøw dæ,
de hår åller wæt mi ejt
te A wil bedrøw dæ.
A hår tint te aterår
ska vi ha wor høter,
A fær arbejd o æ goor
nær Jens Hansen fløter.