ROBERT SERVICE
 

Jan. 16, 1874 - Sept. 11, 1958
 
INTRODUKTION
 
Navnet Robert Service siger nok ikke de fleste nulevende danskere ret meget, og af flere grunde. Hans vers og ballader stammer hovedsageligt fra en periode i historien der nu ligger over hundrede år tilbage, og måske derfor ikke har den helt store interesse. En anden årsag der sikkert også er medvirkende, er den almindelige aversion mod at læse og prøve på at forstå vers i det hele taget.
 
Robert Service skrev, som næsten alle den gang, på den traditionelle måde at han lagde vægt på rytme og rim (modsat den "moderne" tanke at det er noget man helst skal undgå), og så prøvede han oven i købet på at "fortælle" noget. Så alene af den grund er han, efter min mening, værd at stifte nærmere bekendtskab med. Mine oversættelser stammer i det store hele fra hans "første tid", da han opholdt sig i Yukon, og man kan udmærket følge hans levende beskrivelser af guldgraverne, vagabonderne og eventyrene, og nemt sætte sig ind i deres levevis og filosofi. Selv om han naturligvis har "opfundet" de fleste af de mange personer og hændelser han beskriver, så giver han alligevel et godt billede af forholdene i et geografisk område, der var helt anderledes end i den såkaldte civiliserede verden.
 
Robert Service var født i England i 1874, men opholdt sig i Skotland indtil han som 22 årig emigrerede til Canada. Efter at have bosat sig i provinsen British Columbia, hvor han arbejde forskellige steder på kvægfarme, vagabonderede han i en længere periode nede i den sydlige del af U.S.A, mest Californien, og en kortere tid i Mexico. Så gik turen tilbage til British Columbia, hvor han fik arbejde i en bank, et job han var kendt med fra Skotland, men som ikke interesserede ham særligt. Der var han til 1904 da banken sendte ham til deres filial i Kamloops, også i B.C.. Men det blev kun til et kortere ophold i den by, for allerede samme år blev han forflyttet til deres afdeling i Whitehorse i Yukon. Der var han til 1908, og så gik turen endnu længere mod nord til en bank i Dawson City.
 
Det var således et tilfælde at han kom op til den del af Canada, som få år tilbage havde oplevet en af de største frivillige folkevandringer der kendes indenfor et så kort tidsrum. Der var fundet guld i området. Det gav stof til hans mange vers deroppe fra, og han forstod at udnytte det store materiale. At der fandtes guld i de nordlige områder af Nord Amerika, havde været kendt i mange år før de store fund. Hundrede af guldsøgere havde kæmmet floder og strømme i Alaska og Yukon, og mange havde fundet det de søgte. Men det var først da tre mænd i 1886-87 fandt de enorme rige aflejringer omkring floderne Eldorado, Bonanza og Klondike, at man kunne tale om en rigtig guldfeber, men den bredte sig så til gengæld som en storm, og kom til at berøre i hundrede tusinde af sjæle fra hele kloden. Da det varede et helt år inden nyhederne fandt vej til den civiliserede verden, havde de mange guldgravere der "var i kvarteret" allerede lagt deres klamme hånd på de fleste guldbærende lodder, så da de sydfra endeligt nåede derop, var der ikke meget tilbage for dem at lede efter. Men det forhindrede ikke at folk mange steder fra strømmede nordpå for at få del i rigdommene. Der siges at over 100.000 mennesker forsøgte at komme derop, hvoraf kun en brøkdel nåede målet, og mange menneskeliv gik tabt under de hårde strabadser. Byen Dawson City voksede på et par år fra absolut ingen til ca .40.000 indbyggere i 1889, men allerede i 1901 var den dalet til 10.000, på grund af rygter om guldfund i Nome, Alaska, og da Robert Service ankom boede der ca. 4.000 i byen.
 
Allerede i 1906 medens Robert Service opholdt sig i Whitehorse fik han udgivet sin første samling af vers, under titlen: "Songs of a Sourdough" ("Sourdough" kan bedst oversættes med ordet pioner, og er betegnelsen for en person der i en årrække har levet oppe nordpå), og den blev en øjeblikkelig succes der hurtigt blev udgivet i oplag efter oplag. Op til 1940 var den udkommet i tre millioner eksemplarer, og gjorde Robert Service til den mest læste versemager (han selv hadede ordet "poet") i det forrige århundrede, og ifølge hans egne beregninger har han tjent en kvart million dollars på den alene. Endnu et par bøger med vers kom der fra hans hånd medens han boede i Dawson City, men allerede før den første verdenskrig rejste han til England, og senere til Frankrig, hvor han døde i 1958. Han skrev flere bøger fra den tid, men det er den almindelige mening at de ikke nær kommer på højde med det der stammer fra hans tid i Yukon.
 
Om jeg har været i stand til at oversætte hans vers i den rette ånd må andre bedømme, men jeg har haft meget glæde af at prøve på det.