ALMINDA SØRINE JENSEN
 
ALMINDA SKRIVER OM MILITÆRET
 
Det var et meget uhøfligt brev det jeg modtog fra militæret angående tyveriet af cykelen, og hvor er deres hjerte henne når de mener at en gammel dame godt kan undvære sin cykel der lider af slidgigt efter mange år med storvask i fremmede huse. Når man ved i hviken del af landet tyveriet har fundet sted skulde man nok med hæderlige undersøgelser finde frem til hvor mange der lyder navnet Jens og der var udeblevet om natten den pågældende dag uden nattetegn eller anden tilladelse. Tænk på hvad der kunne ske hvis der var rigtig krig hvor man ikke skød med løst krudt hvis soldaterne gjorde om natten hvad de havde lyst til. De kunne jo ikke finde hjem og hjælpe deres kammerater med at skyde fjenden, og måske komme over på deres side hvor de jo er blodtørstige og blive skudt ved daggry.
 
Det kan godt være at der er andre sager der betyder mere end end rusten cykel, men det skulle man ikke prale af for det siger kun at danske soldater, der jo skal værne os andre, er utroværdige når det drejer sig om det uhæderlige. De nævner selv at der var lader der bliver nedbrændte af ild, og det lader til at det var mange efter hvad de selv siger, men når soldater bliver tvunget til at sove på en åben mark hvad de ikke syntes det er rart uden lagner eller dynebetræk, så søger de sikkert ind i nogle lader hvor de tænder bål der brænder hele natten fordi det er koldt og de fryser, og hvis de så glemmer at slukke det når de forlader det om morgenen kan det hele futte af inden brandvæsenet kommer for at redde det hvis der er vand nok til at slukke det. Det er en stor fejl fra militærets side at de ikke har nogle anstændige senge at sove i om natten efter dagens kamphandlinger. De skriver også om de mange forsamlingshuse der vil have erstatning for at når der er baller derinde kommer soldaterne og vil røve de forskellige piger som karlene ikke bryder sig om, og så bliver der slagsmål så borde og stole bliver ødelagte så de ikke kan bruges mere før de blevet repererede igen. Men det kunde man nemt undgå hvis der bliver forlangt biletter til ballet, og de skulle købes fjorten dage før festen, så ville der ikke komme flere soldater end som karlene nemt kunne tæve og beholde pigerne til deres egen fornøjelse som de er vandt til. Det sker også at soldaterne forsøger på at malke køerne der står på markerne fordi det er godt vejr, men det er ikke mærkeligt at køerne ikke bryder sig om at blive malket med en grov soldaterhånd når de er vand til den blødhed der findes i malkepigernes der så bliver bissegale og styrter afsted så de måske ikke kommer hjem til gården så bonden mangler mælken til mejeriet den dag.
 
At der bagefter en manøvering også opstår en masse fadderskabs sager er ikke så mærkelig når man kender krigens råhed og dens dårlige indflydning den har på soldaternes mangel på moral hvor de er ligeglade med pigens nægtelse, men tager hvad de har løst til uden at spørge pænt om forlovelse.
 
Som jeg her har bevist er det militærets egen skyld med de mange erstatningskrav som skatteyderne skal betale med rede penge de ikke har for mange af i forvejen fordi priserne på mælk og smør er gået op. I det hele taget hvor meget værdi har en efterårsmanøvering i øvrigt, alt hvad soldaterne lærer er at slå folk ihjel som mange måske dør af, og hvis de overholdt det sjette bud som jo siger at man ikke skal slå sin nabo ihjel uden nogen grund men elske ham, så burde soldaterne strejke og overlade det modbydelige arbejde til andre.
 
Det er også alt for dyrt at føre krig for når man tænker på at to patroner koster lige så meget som en potte sød, vilde det så ikke være bedre hvis landet i stedet for at spille penge på kugler og krudt opdrættede nogle flere kreaturer der gav mælk som man måske kunne sælge til dem nede i Afrika som har andre slags kreaturer der ikke vil føre krig mod os, men kun imod deres fjender der er onde, så deres børn kan få glæde af danske mejeriprodukter. Måske ville de så også købe andre ting, vi vil for eksempel have mere smør at sælge af den årsag.
 
Der er naturligvis mange soldater der bliver arbejdsløse på den måde, men med de store forøgelser i købestanden vil en hel masse få arbejde i landbruget som røgtere, avlskarle, fodermestre og andre interessante beskæftigelser som er bedre end at skyde på nogle man ikke kender.
 
Mange af de nævnte ting syntes jeg at landet skulle tage op overvejelse og diskusion, og vi i ORGANISTEN vil gerne åbne vore spalter til enhver der har noget at sige i den retning. Men kun hvis det er gennemtænkte og fornuftige forslag, som dette i denne artikel giver tydelig udtryk for, alle andre vil gå lige i papirkurven.
 
Med venlig hilsen Alminda Sørine Jense Redaktrice og Forfatterinde.