GÅDEN
 
  En gammel skærsliber døde af sprut,
han var fattig, laset og skiden,
og nu da hans liv her på jorden var slut,
hvad ventede der ham så hinsiden ?
 
  Der er som bekendt kun steder to
(hvis man ellers tror på profeter),
et sted for de med den rigtige tro,
for de ryger op til Sct. Peter.
 
  Alle andre får pine og grim ubehag
(igen hvis man tror på profeter),
de kommer vist fra alle i samfundets lag,
med skærslibere såvel som poeter.
 
  Men han var heldig, den gamle starut,
at djævlens plan blev spoleret,
for det varede en time og et minut,
før han vidste vor ven var kreperet.
 
  Den chance gav sliberen nok kredit
til at banke på himlens portaler,
og selv om han stank af kogesprit,
kom han ind uden spørgsmål og kvaler.
 
  Himmerrigsrådet holdt møde den dag,
( på regulær demokratisk vis ),
for at drøfte skærsliberens sag,
om hans ophold i paradis.
 
  De blev enige om at de gerne vil
tage den synder til nåde,
( egentligt hørte han fanden til ),
men først skulle han gætte en gåde.
 
  Vi ved du blev født med kun ringe forstand,
og at din viden i dag er beskeden,
men du husker vel Adam, den første mand,
der var sammen med Eva i Eden.
 
  Ham skal du finde blandt en snes eller to,
der på scenen bliver stillet til skue,
vælger du rigtigt må i himlen du bo,
men forkert er det helvedets lue.
 
  Med sammenknebne øjne skærsliberen så
på alle de nøgne mandspersoner,
så sagde han stilfærdig, og tog sig en skrå:
“ Jeg kan kende ham blandt millioner,
 
  Nummer tretten fra højre, hvis jeg er korrekt,
ved siden af ham Moses med tavlen,
det er stamfader Adam, han er ikke perfekt,
for han mangler fuldstændig navlen.”