MORGEN FØR KAMPEN
 
  Ved gry, før slaget begyndte,
gik feltherren ud af sin lejr,
præster ham fulgte med salme og sang,
for at bede om styrke til sejr.
 
  På bakken var rejst et alter,
og hastigt på krigerens bud,
blev tændt en kærte af hvideste voks,
til ære for krigerens gud.
 
  Præsterne mumlede latin,
og salmede sammen i kor,
så tav de til slut, for på bakkens top
stod feltherren. Her er hans ord:
 
  “Herskernes gud, hjælp os i dag,
vor kamp er retfærdig og god,
velsign vore våben og vore mænd,
giv os kraft, giv os styrke og mod.
 
  Men hvis du ikke vil hjælpe os,
(hans stemme helt bedende klang),
så hold dig da i det mindste neutral,
og lad slaget kun gå sin gang”.